Төлбөр худалдан авалтын нөхцөл

  1. Вэб сайтад байрласан барааны үнэ нь НӨАТ нэмэгдсэн эцсийн худалдаалах үнэ байна
  2. Худалдан авагч төлбөрөө дараах төлбөрийн сонголтуудаар хийх боломжтой.
    • Дансаар шилжүүлэх /Голомт  банкны дансаар төлнө / /Гүйлгээний утга заавал R******** захиалгын дугаар бичих/ 
    • Qpay үйлчилгээ ашиглах
Хайлт 0 0 ₮
Top