Бараа буцаалтын нөхцөл

Хэрэглэгч нь захиалсан бараа захиалгаас зөрүүтэй тохиолдод уг захиалгаа 24 цагийн дотор буцаалтын нөхцлийн дагуу буцаалт хийж болно. 

Хэрэглэгч захиалгыг хэсэгчлэн болон бүрэн цуцлах, барааг өөрчилсөнөөс үүдэн мөнгөн буцаалт хийх бол хэрэглэгч өөрийн Овог, Нэр, захиалгын дугаар, буцаан олголт авах дансны дугаар зэрэг мэдээллийг [email protected] имэйл хаягруу илгээх бөгөөд захиалгын дугаар, утас, имэйл, хүргэлт хийгдсэн хаяг зэргийг заавал үнэн зөв бичиж илгээнэ.

Дээрхи мэдээлэл гүйцэд илгээж байж таны буцаан олголт хийгдэнэ. 

Хайлт 0 0 ₮
Top